ClassIC Components

Shenzhen, Guandong, China
GFA: 158 m2